#87 new
ritcha

เช็กสัญญาณ 4 อาการเสี่ยงเข้าข่าย 'ต้อกระจก'

Reported by ritcha | July 19th, 2020 @ 04:12 AM

เราทุกคนรู้ว่าดวงตาและการมองเห็นมีความสำคัญต่อชีวิต joker สล็อต นอกจากจะช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแล้วยังช่วยให้เราสามารถเห็นใบหน้าของคนที่เรารักเห็นโลกอ่านหนังสือท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแบกภาระกับใครหลาย ๆ คนกลัวที่จะเสียสายตา หลายคนกลัวที่จะอยู่ในโลกมืดดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูแลดวงตาของคุณ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบางและถ้ามันหายไปมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้อกระจกเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอด ซึ่งบุคคลที่เป็นโรคนี้จะมีเลนส์ทึบและอาการหลักคือการมองเห็นภาพซ้อนภาพไม่ชัดเจน การมองเห็นไม่ชัดมีปัญหาการมองเห็นหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่แล้วอาการต่างๆค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีเมื่อมีอาการมากขึ้นก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันตามปกติได้ หญิงแพทย์ดร. พรรักษ์ศรีพร (ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา) ในต้อกระจกต้อหินและการผ่าตัดจอประสาทตาโรงพยาบาลเจ้าชายสุวรรณภูมิซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Princeton Healthcare เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตอาการและสัญญาณเตือนของต้อกระจก รวมถึงแนวทางการรักษาดังนี้

สาเหตุของต้อกระจก สาเหตุของต้อกระจกมาจากผู้สูงอายุโดยเฉพาะในคนที่อายุมากกว่า 50 ปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดต้อกระจกรวมถึงผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ (เตียรอยด์) กลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีอาการแพ้โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE (SLE) นอกจากนี้ผู้ที่ใช้ยาต้มยาหม้อสมุนไพรซึ่งอาจมีสเตอรอยด์ การได้รับอุบัติเหตุทางดวงตาและการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ล้วนเป็นสาเหตุของต้อกระจกโดยสิ้นเชิง

Comments and changes to this ticket

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

Object based settings solution that uses an ERB enabled YAML file and a singleton design pattern. In other words, an easy to use / simple settings solution.

People watching this ticket

Pages